จำนวนเข้าชม 2266987    
Software

Programming

Technology

Social & Live
ข่าวจาก Admin
Web based instruction 
ระบบจัดการเรียนการสอน สำหรับใช้งานใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการใช้งาน

สำหรับอาจารย์
1. สมัครสมาชิก ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ email 
2. login 
3. เพิ่มวิชา
4. เพิ่มนักเรียน หากนักเรียนยังไม่สมัครสมาชิกให้แจ้งนักเรียนสมัครสมาชิกก่อน
5. เพิ่มเนื้อหาต่างๆ

สำหรับนักเรียน
1. สมัครสมาชิก ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ email 
2. login 
3. เลือกวิชาเพื่อเข้าใช้ข้อมูลต่างๆ
ประกาศจากอาจารย์

ออกแบบ และพัฒนาโดย anirut@msu.ac.th