จำนวนเข้าชม 2114901    

Software

Programming

Technology

Social & Live
ข่าวจาก Admin

ข้อแนะนำ

เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ท่านควรใช้ Internet Explorer ในการใช้งานเว็บนี้

เมื่ออาจารย์ทำการประกาศข่าว หากระบบไม่แสดง interface สำหรับจัดการข้อความ ให้ทำดังนี้

1. กด ปุ่ม Alt จะมีเมนูของ IE แสดงออกมา

2. เลือกเมนู Tools -> Compatibility View Setting

3.ให้ ADD msu.ac.th ลงในรายการ website you......

 

 

ประกาศจากอาจารย์

ยินดีต้อนรับ..นิสิต..ICT ทุกคน [ ประกาศจาก อาจารย์ Thawatwong Lawan ] [ 12/1/2558 11:56:40 ]

ตารางสอบ เค้าโครง และ โปรเจค 1 ของนิสิต ICT ปีการศึกษา 3/2556 รอบ 1 [ ประกาศจาก อาจารย์ จารี ทองคำ ] [ 2/4/2557 13:57:29 ]

ตารางสอบ เค้าโครง และโปรเจค 1 ของนิสิต ICT ปีการศึกษา 3/2556 รอบ 2 [ ประกาศจาก อาจารย์ จารี ทองคำ ] [ 2/4/2557 13:55:01 ]

ตารางสอบ เค้าโครง และโปรเจค 1 ของนิสิต ICT ปีการศึกษา 3/2556 [ ประกาศจาก อาจารย์ จารี ทองคำ ] [ 2/4/2557 13:44:27 ]

นัดเรียนชดเชยวิชา 1201105 Programming1 [ ประกาศจาก อาจารย์ วิวัฒน์ ศรีภูมิ ] [ 13/9/2556 14:54:37 ]

คะแนนสอบกลางภาควิชา 1201102 Algorithms and Problem Solving [ ประกาศจาก อาจารย์ วิวัฒน์ ศรีภูมิ ] [ 4/9/2556 15:09:33 ]

ด่วน! นัดนิสิตชั้นปี 2 ที่เรียน Math for CS sec 1 เข้าเรียนใน ชม.อ.เต้ วันพฤหัสนี้ เวลา 13.00 น.ด้วย (ห้อง 407) [ ประกาศจาก อาจารย์ รพีพร ช่ำชอง ] [ 24/7/2556 10:05:22 ]

แจ้งนัดชดเชยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ แทนวันที่ 15 กค และ 22 กค. [ ประกาศจาก อาจารย์ รพีพร ช่ำชอง ] [ 11/7/2556 10:06:54 ]

รายละเอียดในการเรียนวิชา การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน [ ประกาศจาก อาจารย์ สิริพร ลาวัลย์ ] [ 22/4/2556 13:20:37 ]

งดเรียน [ ประกาศจาก อาจารย์ วุฒิชัย วิเชียรไชย ] [ 27/12/2555 9:36:09 ]

แจ้งวัน เวลาในการสอบปลายภาค รายวิชา OOP [ ประกาศจาก อาจารย์ วุฒิชัย วิเชียรไชย ] [ 25/9/2555 13:22:17 ]

สอบย่อย OS ครั้งที่ 1 (Part II) [ ประกาศจาก อาจารย์ จันทิมา พลพินิจ ] [ 23/8/2555 10:51:48 ]

นัด8 กค.55 [ ประกาศจาก อาจารย์ ศศิธร แก้วมั่น ] [ 7/7/2555 8:19:08 ]

IKM [ ประกาศจาก อาจารย์ ฉันทนา เวชโอสถศักดา ] [ 25/6/2555 12:40:20 ]

ส่งรายงาน [ ประกาศจาก อาจารย์ ณัติยา ไชยปัญหา ] [ 4/6/2555 15:13:52 ]

นักเรียนปี1ส่งรายงาน [ ประกาศจาก อาจารย์ ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช ] [ 4/6/2555 15:12:20 ]

ขอให้ทุกคนแจ้งชื่อตัวเอง ชื่อโปรเจค พร้อมชื่อที่ปรึกษาให้อาจารย์ [ ประกาศจาก อาจารย์ อรทัย สุทธิจักษ์ ] [ 9/4/2555 22:53:08 ]

ประกาศสำหรับวิชา Software Engineering (CS)-2/54 [ ประกาศจาก อาจารย์ จันทิมา พลพินิจ ] [ 28/2/2555 9:29:25 ]

ระบบ Microsoft Office Elearning [ ประกาศจาก อาจารย์ กวีพจน์ บรรลือวงศ์ ] [ 13/2/2555 14:18:24 ]