จำนวนเข้าชม 2542193    
Home สมัครสมาชิก ลืม Password รายวิชาในระบบ
Web based instruction 
ระบบจัดการเรียนการสอน สำหรับใช้งานใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการใช้งาน

สำหรับอาจารย์
1. สมัครสมาชิก ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ email 
2. login 
3. เพิ่มวิชา
4. เพิ่มนักเรียน (นักเรียนจะต้องสมัครสมาชิกของเว็บก่อน) หากนักเรียนยังไม่สมัครสมาชิกให้แจ้งนักเรียนสมัครสมาชิก แล้วให้นักเรียนมาแจ้งแก่ท่าน เพื่อเพิ่มลงในวิชา
5. เพิ่มเนื้อหาต่างๆ
6. สั่งงาน และตรวจงาน

สำหรับนักเรียน
1. สมัครสมาชิก ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ email 
2. login 
3. เลือกวิชาเพื่อเข้าใช้ข้อมูลต่างๆ หากไม่มีวิชา ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน เพิ่มตนเองลงในวิชา
4. หากลืม รหัสผ่านให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน เพื่อดูข้อมูลของท่าน 

หากมีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ที่ อ.อนิรุทธ์ โชติถนอม โทร 0850078455 หรือที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้อง 302 ในวัน และเวลาราชการ

ปัญหาที่มักพบบ่อยๆ
สำหรับอาจารย์
1. เพิ่มนิสิตไม่ได้ สาเหตุ เกิดจาก 
        - มีช่องว่างด้านหน้าของรหัสนิสิต  วิธีแก้ไข ให้พิมพ์รหัสนิสิต ด้วยแป้นพิมพ์ ห้าม copy / paste
        - นิสิตไม่กำหนด username ตนเองเป็นรหัสนิสิต เมื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บ
        - นิสิตยังไม่เป็นสมาชิกของเว็บ
2. ส่งไฟล์เอกสารไม่ได้ สาเหตุเกิดจาก
       - ขนาดไฟล์ใหญ่เกินที่กำหนด วิธีแก้ ทำให้ไฟล์เล็กลง ด้วยการ zip หรือแบ่งเป็นหลายไฟล์
       - internet ช้า  วิธีแก้ ให้มาใช้ net ใน ม.
       - ไฟล์นามสกุล 4 ตัว เช่น .docx อาจเป็นปัญหากับระบบ วิธีแก้ไข ให้ zip ก่อน
สำหรับนิสิต
1. ส่งไฟล์เอกสารไม่ได้ สาเหตุเกิดจาก
       - ขนาดไฟล์ใหญ่เกินที่กำหนด วิธีแก้ ทำให้ไฟล์เล็กลง ด้วยการ zip หรือแบ่งเป็นหลายไฟล์
       - internet ช้า  วิธีแก้ ให้มาใช้ net ใน ม.
       - ไฟล์นามสกุล 4 ตัว เช่น .docx อาจเป็นปัญหากับระบบ วิธีแก้ไข ให้ zip ก่อน
2. ไม่พบวิชา  วิธีแก้ไข แจ้งอาจารย์ประจำวิชา เพิ่มรายชื่อเข้าไปในวิชา

ออกแบบ และพัฒนาโดย anirut@msu.ac.th